Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Nowe Miasto nad Pilicą


Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-10-19
Data ostatniej zmiany:
2018-10-19

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2018-10-19
Data publikacji:
2018-10-19
Data ostatniej zmiany:
2018-10-19

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2018-2023"

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-09-12
Data ostatniej zmiany:
2018-10-14

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-08-07
Data ostatniej zmiany:
2018-08-07

Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Karola Wojtyły w Nowym Mieście nad Pilicą

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Agnieszka Łuczak
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2018-07-23
Data publikacji:
2018-07-23
Data ostatniej zmiany:
2018-08-27

Przyznanie dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą w roku 2018

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-01-18
Data ostatniej zmiany:
2018-01-18

Protokół z rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2018-01-18
Data publikacji:
2018-01-18
Data ostatniej zmiany:
2018-01-18

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddanie w najem/dzierżawę - SP ZOZ

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2018-01-03
Data publikacji:
2018-01-03
Data ostatniej zmiany:
2018-01-03

Oferta realizacji zadania publicznego

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2018-01-02
Data publikacji:
2018-01-02
Data ostatniej zmiany:
2018-01-02

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasto nad Pilicą ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2018 roku w zakresie upowszechniania sportu.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2017-12-07
Data publikacji:
2017-12-07
Data ostatniej zmiany:
2017-12-08

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Miescie n.P. zaprasza osoby w wieku 60+ do wspólnego spędzania czasu oraz rozwijania swoich pasji i zainteresowań.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2017-07-17
Data publikacji:
2017-07-17
Data ostatniej zmiany:
2017-07-17

Sprawozdanie z realizacji „Rocznego Programu Współpracy Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-05-17
Data ostatniej zmiany:
2017-05-17

Oferta realizacji zadania publicznego

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-05-11
Data ostatniej zmiany:
2017-05-11

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasto nad Pilicą ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku w zakresie upowszechniania sportu.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-12-08
Data ostatniej zmiany:
2016-12-08

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - KLUB 2016

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-12-01
Data ostatniej zmiany:
2016-12-01

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-11-15 16:36:5, zmian dokonał(a): Radosław Dąbrowski

WCAG 2.0 (Level AA)