Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Nowe Miasto nad Pilicą


ZARZĄDZENIE NR 90/2015 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy oraz zmian w planie finansowym wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2015 rok.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Burmistrz MiG
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2015-10-12
Data publikacji:
2015-11-29
Data ostatniej zmiany:
2015-11-29

ZARZĄDZENIE NR 89/2015 w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Burmistrz MiG
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2015-10-12
Data publikacji:
2015-11-29
Data ostatniej zmiany:
2015-11-29

ZARZĄDZENIE nr 88/2015 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Burmistrz MiG
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2015-10-12
Data publikacji:
2015-11-29
Data ostatniej zmiany:
2015-11-29

Zarządzenie Nr 87/2015 w sprawie powołania osobowego składu członków Gminnej Rady Sportu w Nowym Mieście nad Pilicą oraz ustalenia regulaminu jej działania

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Burmistrz MiG
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2015-10-12
Data publikacji:
2015-11-29
Data ostatniej zmiany:
2015-11-29

ZARZĄDZENIE NR 86/2015 w sprawie powołania obwodowych komisji na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Burmistrz MiG
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2015-10-05
Data publikacji:
2015-11-29
Data ostatniej zmiany:
2015-11-29

ZARZĄDZENIE NR 85/2015 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy oraz zmian w planie finansowym dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2015 rok.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Burmistrz MiG
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2015-09-30
Data publikacji:
2015-11-29
Data ostatniej zmiany:
2015-11-29

Zarządzenie Nr 84/2015 w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Pilicą

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Burmistrz MiG
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2015-09-21
Data publikacji:
2015-11-29
Data ostatniej zmiany:
2015-11-29

Zarządzenie Nr 83/2015 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 110/2012 z dnia 21.11.2012r. w sprawie powołania Gminnej Rady Sportu w Nowym Mieście nad Pilicą. Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 18a i 18c ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 226 poz. 1675) oraz z art. 30 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 715)

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Burmistrz MiG
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2015-09-21
Data publikacji:
2015-11-29
Data ostatniej zmiany:
2015-11-29

ZARZĄDZENIE NR 82/2015 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy oraz zmian w planie finansowym dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2015 rok.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Burmistrz MiG
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2015-09-16
Data publikacji:
2015-11-29
Data ostatniej zmiany:
2015-11-29

Zarządzenie Nr 81/2015 w sprawie powołania komisji do opiniowania wniosków dotyczących przyznawania środków z funduszu sołeckiego

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Burmistrz MiG
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2015-09-15
Data publikacji:
2015-11-29
Data ostatniej zmiany:
2015-11-29

ZARZĄDZENIE NR 80/2015 w sprawie przekazania majątku, dokumentacji księgowej, akt osobowych i spraw kadrowych oraz dokumentacji dotyczącej organizacji pracy

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Burmistrz MiG
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2015-09-15
Data publikacji:
2015-11-29
Data ostatniej zmiany:
2015-11-29

ZARZĄDZENIE NR 79/2015 w sprawie powołania zespołu ds. zniszczenia dokumentacji niearchiwałnej kat „B” z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniach 10 i 24 maja 2015 r.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Burmistrz MiG
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2015-09-15
Data publikacji:
2015-11-29
Data ostatniej zmiany:
2015-11-29

Zarządzenie Nr 78/2015 w sprawie zasad obiegu korespondencji przy wykorzystaniu systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) w Urzędzie Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Burmistrz MiG
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2015-09-10
Data publikacji:
2015-11-29
Data ostatniej zmiany:
2015-11-29

Zarządzenie Nr 77/2015 w sprawie powołania Komisji do odbioru wykonanych prac w postaci utwardzenia placu kostka brukową (dz. nr 1827/1) w Nowym Mieście nad Pilicą.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Burmistrz MiG
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2015-09-11
Data publikacji:
2015-11-29
Data ostatniej zmiany:
2015-11-29

ZARZĄDZENIE nr 75/2015 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Burmistrz MiG
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2015-09-09
Data publikacji:
2015-11-29
Data ostatniej zmiany:
2015-11-29

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-01-20 00:06:22, zmian dokonał(a): Radosław Dąbrowski

WCAG 2.0 (Level AA)