Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Nowe Miasto nad Pilicą


Zarządzenie Nr 110/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 30.12.2016r w sprawie ustalenia wysokości stawki godzinowej dla opiekunów dzieci dowożonych do szkół z terenu gminy Nowe Miasto nad Pilicą

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-12-30
Data ostatniej zmiany:
2016-12-30

ZARZĄDZENIE nr 108/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-12-30
Data ostatniej zmiany:
2016-12-30

Zarządzenie Nr 107/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilica z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-12-30
Data ostatniej zmiany:
2016-12-30

ZARZĄDZENIE Nr 106/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej w sprawie przyznania nagród za wysokie osiągnięcia w działalności sportowej panów Krzysztofa Chałupka i Jacka Chałupka

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-12-30
Data ostatniej zmiany:
2016-12-30

ZARZĄDZENIE Nr 105/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 05 grudnia 2016 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-12-30
Data ostatniej zmiany:
2016-12-30

ZARZĄDZENIE nr 104/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-12-30
Data ostatniej zmiany:
2016-12-30

ZARZĄDZENIE nr 102/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-12-30
Data ostatniej zmiany:
2016-12-30

ZARZĄDZENIE nr 101/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-12-30
Data ostatniej zmiany:
2016-12-30

ZARZĄDZENIE NR 96/2016 Burmistrza Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 31 października 2016 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę oleju opałowego dla Urzędu Miasta i Gminy oraz szkół na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą w sezonie grzewczym 2016/2017.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-12-30
Data ostatniej zmiany:
2016-12-30

ZARZĄDZENIE nr 95/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ z dnia 27 października 2016 roku w sprawie przyjęcia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego oraz zasad rozliczania zużycia paliw przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Nowe Miasto nad Pilicą

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-12-30
Data ostatniej zmiany:
2016-12-30

ZARZĄDZENIE nr 93/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-12-30
Data ostatniej zmiany:
2016-12-30

Zarządzenie Nr 91/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 20 października 2016 roku w sprawie: uruchomienia procesu konsultacji z organizacjami pozarządowymi dotyczących Rocznego Programu Współpracy Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-10-20
Data ostatniej zmiany:
2016-10-20

Zarządzenie Nr 90/2016 Burmistrza Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 20 października 2016 roku w sprawie: uruchomienia procesu konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-10-20
Data ostatniej zmiany:
2016-10-20

ZARZĄDZENIE NR 89/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2016 ROKU w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski (radek)
Data wytworzenia:
2016-10-20
Data publikacji:
2016-10-20
Data ostatniej zmiany:
2016-10-20

Zarządzenie Nr 85/2016 w sprawie powołania Komisji do odbioru wykonanych prac

Zbieranie statystyk
Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-10-20
Data ostatniej zmiany:
2016-10-20

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-01-20 00:06:22, zmian dokonał(a): Radosław Dąbrowski

WCAG 2.0 (Level AA)