Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Nowe Miasto nad Pilicą


Zarządzenie Nr 36/2019 Burmistrza Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 10 maja 2019 roku w sprawie powołania Komisji do odbioru wykonanych prac w postaci przebudowy ulicy 1 Stycznia w Nowym Mieście nad Pilicą

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Burmistrz MiG
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2019-05-10
Data publikacji:
2019-06-24
Data ostatniej zmiany:
2019-06-24

ZARZĄDZENIE NR 35/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ z dnia 06 maja 2019 roku. w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na Agenta Emisji Obligacji Komunalnych

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Burmistrz MiG
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2019-05-06
Data publikacji:
2019-06-24
Data ostatniej zmiany:
2019-06-24

Zarządzenie nr 34/2019 w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia konkursu na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Burmistrz MiG
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2019-04-30
Data publikacji:
2019-06-23
Data ostatniej zmiany:
2019-06-23

Zarządzenie nr 33/2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy oraz zmian w planie finansowym dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2019 rok.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Burmistrz MiG
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2019-04-30
Data publikacji:
2019-06-23
Data ostatniej zmiany:
2019-06-23

Zarządzenie Nr 31/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 9 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Urzędu Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Burmistrz MiG
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2019-04-09
Data publikacji:
2019-06-23
Data ostatniej zmiany:
2019-06-23

ZARZĄDZENIE NR 30/2019 Burmistrza Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 05 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy - referent w Referacie Budżetowym tut. UMiG

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Burmistrz MiG
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2019-04-05
Data publikacji:
2019-06-23
Data ostatniej zmiany:
2019-06-23

ZARZĄDZENIE NR 29/2019 z dnia 29 marca 2019 roku Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą w sprawie wprowadzenia rejestru kategorii czynności przetwarzania danych osobowych

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Burmistrz MiG
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2019-03-29
Data publikacji:
2019-06-23
Data ostatniej zmiany:
2019-06-23

Zarządzenie nr 27/2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy oraz zmian w planie finansowym dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2019 rok.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Burmistrz MiG
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2019-03-29
Data publikacji:
2019-06-23
Data ostatniej zmiany:
2019-06-23

Zarządzenie Nr 25/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie powołania przedstawiciela Komisji Oświatowo-Społecznej Rady Miejskiej do składu osobowego członków Gminnej Rady Sportu w Nowym Mieście nad Pilicą

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Burmistrz MiG
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2019-03-14
Data publikacji:
2019-06-23
Data ostatniej zmiany:
2019-06-23

ZARZĄDZENIE NR 24/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ z dnia 29 marca 2018 roku. w sprawie wprowadzenia systemu płatności z użyciem terminala płatniczego i przyjęcia „Instrukcji dokonywania operacji przy użyciu kari płatniczych na wyznaczonych stanowiskach w Urzędzie Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Burmistrz MiG
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2019-03-29
Data publikacji:
2019-06-23
Data ostatniej zmiany:
2019-06-23

Zarządzenie nr 23/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Burmistrz MiG
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2019-02-28
Data publikacji:
2019-06-23
Data ostatniej zmiany:
2019-06-23

Zarządzenie nr 20/2019 z dnia 15 lutego 2019 roku. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, zmian w planie finansowym dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2019 rok oraz podziału środków z rezerwy ogólnej.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Burmistrz MiG
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2019-02-15
Data publikacji:
2019-06-23
Data ostatniej zmiany:
2019-06-23

ZARZĄDZENIE Nr 19/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie: ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych oraz do Przedszkola Samorządowego w Nowym Mieście nad Pilicą i oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Żdżarach na rok szkolny 2019/2020, dla których Gmina Nowe Miasto nad Pilicą jest organem prowadzącym

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Burmistrz MiG
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2019-02-05
Data publikacji:
2019-06-23
Data ostatniej zmiany:
2019-06-23

ZARZĄDZENIE NR 17/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą w 2019 roku.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Burmistrz MiG
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2019-01-30
Data publikacji:
2019-06-23
Data ostatniej zmiany:
2019-06-23

ZARZĄDZENIE NR 16/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ z dnia 30 stycznia 2019 roku. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Burmistrz MiG
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2019-01-30
Data publikacji:
2019-06-23
Data ostatniej zmiany:
2019-06-23

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-08-22 15:15:38, zmian dokonał(a): Tomasz Bogacki

WCAG 2.0 (Level AA)