Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Nowe Miasto nad Pilicą

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr 114/2011 w sprawie zasad udostępniania monitoringu

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2012-02-24
Data ostatniej zmiany:
2012-02-24

Zarządzenie Nr 113/2011 w sprawie zmiany Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2012-04-24
Data ostatniej zmiany:
2012-04-24

Zarządzenie Nr 112/2011 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 r.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2012-02-24
Data ostatniej zmiany:
2012-02-24

Zarządzenie Nr 111/2011 W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków będących własnością CPD MSWiA, a znajdujących się na wyposażeniu Urzędu Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2012-02-24
Data publikacji:
2012-02-24
Data ostatniej zmiany:
2012-04-24

Zarządzenie Nr 110/2011 w sprawie inwentaryzacji aktywów pieniężnych w kasie Urzędu Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą oraz druków ścisłego zarachowania

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2012-02-24
Data publikacji:
2012-02-24
Data ostatniej zmiany:
2012-04-24

Zarządzenie Nr 108/2011 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Informatyka w Urzędzie Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2012-02-24
Data publikacji:
2012-02-24
Data ostatniej zmiany:
2012-04-24

Zarządzenie Nr 107/2011 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 r.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2012-02-24
Data ostatniej zmiany:
2012-02-24

Zarzadzenie Nr 105/2011 w sprawie przyjęcia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego oraz zasad rozliczania zużycia paliw przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Nowe Miasto nad Pilicą

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2011-12-27
Data publikacji:
2011-12-27
Data ostatniej zmiany:
2012-04-24

Zarzadzenie Nr 104/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2011-12-27
Data publikacji:
2011-12-27
Data ostatniej zmiany:
2011-12-27

Zarzadzenie Nr 103/2011 w sprawie zmiany w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2012-01-02
Data ostatniej zmiany:
2012-01-02

Zarzadzenie Nr 102/2011 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2012-01-02
Data ostatniej zmiany:
2012-01-02

Zarzadzenie Nr 101/2011 w sprawie określenia rodzajów środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, czas okresów używania i zasad wypłacania ekwiwalentu za używanie odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście nad Pilicą

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2012-01-02
Data ostatniej zmiany:
2012-01-02

Zarzadzenie Nr 100/2011 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2011-12-16
Data ostatniej zmiany:
2011-12-16

Zarzadzenie Nr 99/2011 w sprawie wprowadzenia procedur kontroli finansowej w Urzędzie Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilica

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2012-01-09
Data ostatniej zmiany:
2012-01-09

Zarzadzenie Nr 98/2011 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2011-12-16
Data ostatniej zmiany:
2011-12-16

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-02-29 17:08:32, zmian dokonał(a): Radosław Dąbrowski

WCAG 2.0 (Level AA)