Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Nowe Miasto nad Pilicą

Ikona statystyk

ZARZĄDZENIE nr 11/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWE MIAST0 NAD PILICĄ z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Burmistrz MiG
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2020-01-21
Data publikacji:
2020-02-24
Data ostatniej zmiany:
2020-02-24

ZARZĄDZENIE NR 10/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 21 sty cznia 2020 roku w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Burmistrz MiG
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2020-01-21
Data publikacji:
2020-02-24
Data ostatniej zmiany:
2020-02-24

ZARZĄDZENIE NR 9/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ z dnia 15 stycznia 2020 roku. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy i organu finansowego Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na 2020 rok.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Burmistrz MiG
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2020-01-15
Data publikacji:
2020-02-24
Data ostatniej zmiany:
2020-02-24

Zarządzenie Nr 8/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia informacji o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli niepublicznych z terenu Gminy Nowe Miasto nad Pilicą w 2020 roku

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Burmistrz MiG
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2020-01-15
Data publikacji:
2020-02-24
Data ostatniej zmiany:
2020-02-24

ZARZĄDZENIE NR 7/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto nad Pilicą

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Burmistrz MiG
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2020-01-15
Data publikacji:
2020-02-24
Data ostatniej zmiany:
2020-02-24

ZARZĄDZENIE NR 6/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ z dnia 14 stycznia 2020 roku. w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz planu dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2020 rok.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Burmistrz MiG
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2020-01-14
Data publikacji:
2020-02-24
Data ostatniej zmiany:
2020-02-24

Zarządzenie nr 5/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do sprzedaży i oddania w dzierżawę lub najem mienia komunalnego

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Burmistrz MiG
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2020-01-13
Data publikacji:
2020-02-24
Data ostatniej zmiany:
2020-02-24

Zarządzenie nr 4/2020 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Burmistrz MiG
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2020-02-24
Data publikacji:
2020-02-24
Data ostatniej zmiany:
2020-02-24

Zarządzenie nr 3/2020 Burmistrza Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 9 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą w okresie od 01.02.2020r. do 31.03.2020r.”.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Burmistrz MiG
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2020-01-09
Data publikacji:
2020-02-24
Data ostatniej zmiany:
2020-02-24

Zarządzenie Nr 2/2020 Burmistrza Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 08 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup, dostawę i rozładunek kruszywa budowlanego (dolomit) na drogach i ulicach na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Burmistrz MiG
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2020-01-08
Data publikacji:
2020-02-24
Data ostatniej zmiany:
2020-02-24

ZARZĄDZENIE NR 1/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ z dnia 07 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2020 rok.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Burmistrz MiG
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2020-01-07
Data publikacji:
2020-02-24
Data ostatniej zmiany:
2020-02-24

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-12-01 16:21:14, zmian dokonał(a): Radosław Dąbrowski

WCAG 2.0 (Level AA)