Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Nowe Miasto nad Pilicą

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr 119/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie powołania osobowego składu członków Gminnej Rady Sportu w Nowym Mieście nad Pilicą oraz ustalenia regulaminu jej działania

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Burmistrz MiG
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2019-11-28
Data publikacji:
2019-12-02
Data ostatniej zmiany:
2020-01-19

ZARZĄDZENIE NR 81/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 roku. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, zmian w planie finansowym dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2019 rok oraz podziału środków z rezerwy ogólnej.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Burmistrz MiG
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2019-08-30
Data publikacji:
2020-01-19
Data ostatniej zmiany:
2020-01-19

Zarządzenie Nr 79/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Mieście nad Pilicą.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Burmistrz MiG
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2019-08-28
Data publikacji:
2020-01-19
Data ostatniej zmiany:
2020-01-19

Zarządzenie nr 78/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 27 sierpnia 2019 roku. w sprawie skrócenia dnia pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą od dnia 27 sierpnia 2019r. do odwołania

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Burmistrz MiG
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2019-08-27
Data publikacji:
2020-01-19
Data ostatniej zmiany:
2020-01-19

Zarządzenie Nr 77/2019 Burmistrza Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w try bie przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej Żdżary - Godzimierz - gr. woj. - (Lewin) i Bełek - Świdrygały

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Burmistrz MiG
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2019-08-27
Data publikacji:
2020-01-19
Data ostatniej zmiany:
2020-01-19

ZARZĄDZENIE Nr 76/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie: ustalenia terminu do składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w roku szkolnym 2019/2020 w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. - „Wyprawka szkolna”

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Burmistrz MiG
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2019-08-27
Data publikacji:
2020-01-19
Data ostatniej zmiany:
2020-01-19

ZARZĄDZENIE Nr 75/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia „Wniosku o udzielnie pomocy materialnej o charakterze socjalnym"

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Burmistrz MiG
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2019-08-27
Data publikacji:
2020-01-19
Data ostatniej zmiany:
2020-01-19

ZARZĄDZENIE NR 74/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 27.08.2019 r. w sprawie: ustalenia wysokości dodatków do wynagrodzeń nauczycieli na rok szkolny 2019/2020

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Burmistrz MiG
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2019-08-27
Data publikacji:
2020-01-19
Data ostatniej zmiany:
2020-01-19

ZARZĄDZENIE Nr 73/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 22 sierpnia 2019 roku w sprawie: zmiany składu Komisji Egzaminacyjnej

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Burmistrz MiG
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2019-08-22
Data publikacji:
2020-01-19
Data ostatniej zmiany:
2020-01-19

ZARZĄDZENIE NR 72/2019 z dnia 22 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy oraz zmian w planie finansowym dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2019 rok.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Burmistrz MiG
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2019-08-22
Data publikacji:
2020-01-19
Data ostatniej zmiany:
2020-01-19

Zarządzenie Nr 71/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 16 sierpnia 2019 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bł. Franciszki Siedliskiej w Żdżarach Panu Pawłowi Piotrowi Rekowi.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Burmistrz MiG
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2019-08-16
Data publikacji:
2020-01-19
Data ostatniej zmiany:
2020-01-19

ZARZĄDZENIE nr 70/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ z dnia 16 sierpnia 2019 r. tu sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Burmistrz MiG
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2019-08-16
Data publikacji:
2020-01-19
Data ostatniej zmiany:
2020-01-19

Zarządzenie Nr 69/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 09 sierpnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bł. Franciszki Siedliskiej w Żdżarach.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Burmistrz MiG
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2019-08-09
Data publikacji:
2020-01-19
Data ostatniej zmiany:
2020-01-19

Zarządzenie Nr 68/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 07 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany składu Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bł. Franciszki Siedliskiej w Żdżarach.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Burmistrz MiG
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2019-08-07
Data publikacji:
2020-01-19
Data ostatniej zmiany:
2020-01-19

ZARZĄDZENIE Nr 67/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 6 sierpnia 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Burmistrz MiG
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2019-08-06
Data publikacji:
2020-01-19
Data ostatniej zmiany:
2020-01-19

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-09-25 17:20:12, zmian dokonał(a): Radosław Dąbrowski

WCAG 2.0 (Level AA)