Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Nowe Miasto nad Pilicą

Ikona statystyk

U C H W A Ł A NR XXXII/206/2005 w sprawie określenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą.

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR XXXII/205/2005 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Pilicą.

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR XXXII/204/2005 w sprawie przedłużenia obowiązujących taryf za zużycie wody i odprowadzenie ścieków.

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR XXXII/203/2005 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście i gminie Nowe Miasto nad Pilicą oraz przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2006 rok

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR XXXII/202/2005 w sprawie udzielenia bonifikaty na zakup nieruchomości.

Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr XXXII/201/2005 w sprawie ustalenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso od opłat targowych na 2006 rok.

Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr XXXII/200/2005 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Nowe Miasto nad Pilicą.

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR XXXII/199/2005 w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok.

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR XXXII/198/2005 w sprawie uchylenia uchwał w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych.

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR XXXII/197/2005 w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2005 roku.

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR XXXII/196/ 2005 w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2006 rok.

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR XXXI/192/2005 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadanych psów na 2006 rok

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR XXXI/191/2005 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok.

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR XXXI/190/2005 w sprawie ustalenia stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na 2006 rok

Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr XXXI/189/2005 w sprawie: regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Nowe Miasto nad Pilicą

Ikona statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-09-25 17:20:12, zmian dokonał(a): Radosław Dąbrowski

WCAG 2.0 (Level AA)