Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Nowe Miasto nad Pilicą

Ikona statystyk

Uchwała nr IX/79/2007 z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie przyjęcia strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2007 - 2013

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Tomasz Bogacki
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2008-07-21
Data ostatniej zmiany:
2008-07-21

UCHWAŁA NR XVIII/122/2007 w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2007

Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr XVIII/121/2007 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Mariusz Kamiński
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2008-01-17
Data ostatniej zmiany:
2008-01-17

UCHWAŁA Nr XVIII/120/2007 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście i gminie Nowe Miasto nad Pilicą na 2008 rok

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Mariusz Kamiński
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2008-01-17
Data ostatniej zmiany:
2008-01-17

UCHWAŁA NR XVIII/119/2007 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nowe Miasto nad Pilicą dla niepublicznych przedszkoli

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Mariusz Kamiński
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2008-01-17
Data ostatniej zmiany:
2008-01-17

UCHWAŁA NR XVIII/118/2007 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2007 r.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Mariusz Kamiński (mariusz)
Data wytworzenia:
2008-01-17
Data publikacji:
2008-01-17
Data ostatniej zmiany:
2008-01-17

UCHWAŁA NR XVIII/117/2007 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2008 rok

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Mariusz Kamiński (mariusz)
Data wytworzenia:
2008-01-17
Data publikacji:
2008-01-17
Data ostatniej zmiany:
2008-01-17

UCHWAŁA NR XVII/116/2007 w sprawie upoważnienia do wynajęcia nieruchomości

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Mariusz Kamiński
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2007-12-17
Data ostatniej zmiany:
2007-12-17

UCHWAŁA NR XVII/115/2007 w sprawie powiadomienia Sekretarza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Mariusz Kamiński
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2007-12-17
Data ostatniej zmiany:
2007-12-17

UCHWAŁA Nr XVII/114/2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowe Miasto nad Pilicą oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren miasta Nowe Miasto nad Pilicą

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Mariusz Kamiński
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2007-12-17
Data ostatniej zmiany:
2007-12-17

UCHWAŁA Nr XVII/113/2007 w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Mariusz Kamiński (mariusz)
Data wytworzenia:
2007-12-17
Data publikacji:
2007-12-17
Data ostatniej zmiany:
2007-12-17

UCHWAŁA Nr XVII/112/2007 w sprawie regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Nowe Miasto nad Pilicą

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Mariusz Kamiński
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2007-12-17
Data ostatniej zmiany:
2007-12-17

UCHWAŁA Nr XVII/111/2007 w sprawie ustalenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso od opłat targowych na 2008 rok

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Mariusz Kamiński
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2007-12-17
Data ostatniej zmiany:
2007-12-17

UCHWAŁA Nr XVII/110/2007 w sprawie ustalenia miejsc i zasad funkcjonowania targowisk miejskich

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Mariusz Kamiński
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2007-12-17
Data ostatniej zmiany:
2007-12-17

UCHWAŁA Nr XVII/109/2007 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiana odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Mariusz Kamiński
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2007-12-17
Data ostatniej zmiany:
2007-12-17

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-05-24 09:22:03, zmian dokonał(a): Radosław Dąbrowski

WCAG 2.0 (Level AA)