Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Nowe Miasto nad Pilicą

Ikona statystyk

Uchwała Nr XV/89/2011 uchwała budżetowa na 2012 rok

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2012-01-09
Data publikacji:
2012-01-09
Data ostatniej zmiany:
2012-01-09

Uchwała Nr XV/88/2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2012 - 2015

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2012-01-09
Data ostatniej zmiany:
2012-01-09

Uchwała Nr XV/87/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2011 - 2014. Na

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2012-01-09
Data ostatniej zmiany:
2012-01-09

Uchwała Nr XV/86/2011 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2011 rok.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2012-01-09
Data ostatniej zmiany:
2012-01-09

Uchwała Nr XIV/85/2011 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 2 grudnia 2011 roku w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Gminy Nadpiliczne".

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2011-12-14
Data ostatniej zmiany:
2011-12-14

Uchwała Nr XIV/84/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowe Miasto nad Pilicą na terenie obejmującym działki nr ew.: 1869, 696, 1835, 1836/2 położone pomiędzy cmentarzem a terenem PSP w Nowym Mieście nad Pilicą.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2011-12-14
Data ostatniej zmiany:
2011-12-14

Uchwała Nr XIV/83/2011 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Nr VII/40/2011 z dnia 15 kwietnia 2011 r. Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą na terenie działek nr 214, 215, 216 i 217 położonych w miejscowości Sacin w zakresie zmian zapisu w tekście planu w rozdziale 3 ( ustalenia szczegółowe dla terenów) § 19 ust 3, pkt k.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2011-12-14
Data ostatniej zmiany:
2011-12-14

Uchwała Nr XIV/82/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/64/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto nad Pilicą w miejscowości Wólka Magierowa na terenie A obejmującym działkę nr ew. 155 oraz na terenie B obejmującym działkę nr ew.: 248/4 .

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2011-12-14
Data publikacji:
2011-12-14
Data ostatniej zmiany:
2011-12-14

Uchwała Nr XIV/81/2011 w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2011-12-14
Data ostatniej zmiany:
2011-12-14

Uchwała Nr XIV/80/2011 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2011-12-14
Data ostatniej zmiany:
2011-12-14

Uchwała Nr XIV/79/2011 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście i gminie Nowe Miasto nad Pilicą na 2012 rok

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2011-12-14
Data ostatniej zmiany:
2011-12-14

Uchwała Nr XIV/78/2011 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą do projektu ,, Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu poprzez kompleksową informatyzację placówek publicznych na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą ’’realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2011-12-14
Data ostatniej zmiany:
2011-12-14

Uchwała Nr XIV/77/2011 w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2011-12-14
Data ostatniej zmiany:
2011-12-14

Uchwała Nr XIV/76/2011 w sprawie ustalenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso od opłat targowych na 2012 rok.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2011-12-14
Data ostatniej zmiany:
2011-12-14

Uchwała Nr XIV/75/2011 w sprawie opłaty od posiadania psów na 2012 rok

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2011-12-14
Data ostatniej zmiany:
2011-12-14

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-09-25 17:20:12, zmian dokonał(a): Radosław Dąbrowski

WCAG 2.0 (Level AA)