Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Nowe Miasto nad Pilicą

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR XXXI/182/2012 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2013 - 2018

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Rada Miejska
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2012-12-28
Data publikacji:
2013-01-20
Data ostatniej zmiany:
2013-01-20

UCHWAŁA Nr XXXI/184/2012 w sprawie ustalenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso od opłat targowych

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Rada Miejska
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2012-12-28
Data publikacji:
2013-01-20
Data ostatniej zmiany:
2013-01-20

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2013 NR XXXI/183/2012

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Rada Miejska
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2012-12-28
Data publikacji:
2013-01-20
Data ostatniej zmiany:
2013-01-20

UCHWAŁA NR XXXI/181/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2012-2015

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Rada Miejska
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2012-12-28
Data publikacji:
2013-01-20
Data ostatniej zmiany:
2013-01-20

UCHWAŁA NR XXXI/180/2012 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2012 rok.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Rada Miejska
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2012-12-28
Data publikacji:
2013-01-20
Data ostatniej zmiany:
2013-01-20

Uchwała Nr XXX/179/2012 w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/156/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą a dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2013 rok.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Rada Miejska
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2012-12-14
Data publikacji:
2013-01-10
Data ostatniej zmiany:
2013-01-10

Uchwała Nr XXX/178/2012 w sprawie prowadzenia wspólnej obsługi finansowo - księgowej szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowe Miasto nad Pilicą.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Rada Miejska
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2012-12-14
Data publikacji:
2013-01-10
Data ostatniej zmiany:
2013-01-10

UCHWAŁA NR XXX/177/2012 w sprawie zmiany załącznika Uchwały nr XVII/95/2012 z dnia 10 lutego 2012 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Rada Miejska
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2012-12-14
Data publikacji:
2013-01-10
Data ostatniej zmiany:
2013-01-10

UCHWAŁA Nr XXX/176/2012 w sprawie uchwalenia zasad polityki czynszowej

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Rada Miejska
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2012-12-14
Data publikacji:
2013-01-10
Data ostatniej zmiany:
2013-01-10

UCHWAŁA NR XXX/175/2012 w sprawie uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Nowe Miasto nad Pilicą.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Rada Miejska
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2012-12-14
Data publikacji:
2013-01-10
Data ostatniej zmiany:
2013-01-11

UCHWAŁA Nr XXX/174/2012 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Rada Miejska
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2012-12-14
Data publikacji:
2013-01-10
Data ostatniej zmiany:
2013-01-10

UCHWAŁA Nr XXX/173/2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez Gminę Nowe Miasto nad Pilicą oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Rada Miejska
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2012-12-14
Data publikacji:
2013-01-10
Data ostatniej zmiany:
2013-01-10

UCHWAŁA Nr XXX/172/2012 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Rada Miejska
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2012-12-14
Data publikacji:
2013-01-10
Data ostatniej zmiany:
2013-01-10

UCHWAŁA Nr XXX/171/2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez Gminę Nowe Miasto nad Pilicą, składanej przez władającego nieruchomością

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Rada Miejska
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2012-12-14
Data publikacji:
2013-01-09
Data ostatniej zmiany:
2013-01-09

UCHWAŁA Nr XXX/170/2012 w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Rada Miejska
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2012-12-14
Data publikacji:
2013-01-09
Data ostatniej zmiany:
2013-01-09

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-09-25 17:20:12, zmian dokonał(a): Radosław Dąbrowski

WCAG 2.0 (Level AA)