Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Nowe Miasto nad Pilicą

Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr XLIV/267/2013 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/240/2009

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Rada Miejska
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2013-12-23
Data publikacji:
2014-01-26
Data ostatniej zmiany:
2014-01-26

UCHWAŁA NR XLIV/266/2013 w sprawie upoważnienia Burmistrza do sprzedaży nieruchomości

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Rada Miejska
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2013-12-23
Data publikacji:
2014-01-26
Data ostatniej zmiany:
2014-01-26

UCHWAŁA NR XLIV/264/2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2014-2020

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Rada Miejska
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2013-12-23
Data publikacji:
2014-01-26
Data ostatniej zmiany:
2014-01-26

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2014

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Rada Miejska
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2013-12-23
Data publikacji:
2014-01-26
Data ostatniej zmiany:
2014-01-26

UCHWAŁA NR XLIV/263/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2013-2018.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Rada Miejska
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2013-12-23
Data publikacji:
2014-01-26
Data ostatniej zmiany:
2014-01-26

UCHWAŁA NR XLIV/262/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Rada Miejska
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2013-12-23
Data publikacji:
2014-01-26
Data ostatniej zmiany:
2014-01-26

UCHWAŁA Nr XLIII/261/2013 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIII/202/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 15 marca 2013 roku w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Rada Miejska
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2013-11-22
Data publikacji:
2013-12-05
Data ostatniej zmiany:
2013-12-05

UCHWAŁA Nr XLIII/260/2013 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nowe Miasto nad Pilicą na 2014 rok

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Rada Miejska
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2013-11-22
Data publikacji:
2013-12-05
Data ostatniej zmiany:
2013-12-05

UCHWAŁA Nr XLIII/259/2013 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście i gminie Nowe Miasto nad Pilicą na 2014 rok

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Rada Miejska
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2013-11-22
Data publikacji:
2013-12-05
Data ostatniej zmiany:
2013-12-05

UCHWAŁA NR XLIII/258/2013 w sprawie: przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Rada Miejska
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2013-11-22
Data publikacji:
2013-12-05
Data ostatniej zmiany:
2013-12-05

UCHWAŁA NR XLIII/257/2013 w sprawie: zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Rada Miejska
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2013-11-22
Data publikacji:
2013-12-05
Data ostatniej zmiany:
2013-12-05

UCHWAŁA NR XLIII/256/2013 w sprawie opłaty od posiadania psów na 2014rok

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Rada Miejska
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2013-11-22
Data publikacji:
2013-12-05
Data ostatniej zmiany:
2013-12-05

UCHWAŁA NR XLIII/255/2013 w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych na 2014 rok.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Rada Miejska
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2013-11-22
Data publikacji:
2013-12-05
Data ostatniej zmiany:
2013-12-05

UCHWAŁA NR XLIII/254/2013 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Rada Miejska
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2013-11-22
Data publikacji:
2013-12-05
Data ostatniej zmiany:
2013-12-05

UCHWAŁA NR XLIII/251/2013 w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego na 2014 rok.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Rada Miejska
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2013-11-22
Data publikacji:
2013-12-05
Data ostatniej zmiany:
2013-12-05

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-07-10 14:55:33, zmian dokonał(a): Radosław Dąbrowski

WCAG 2.0 (Level AA)