Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Nowe Miasto nad Pilicą

Ikona statystyk

Ikona statystyk

Dodatek energetyczny dla odbiorcy wrażliwego

1. Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu o którym mowa w ustawie z dnia 26 lipca 2013 o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz 984).

Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej to osoba:

-  której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z  2013 r. poz. 966);

- która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii elektrycznej.

2. Wysokość zryczałtowana dodatku energetycznego

Dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłaszanej na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. d. ustawie z dnia 26 lipca 2013 Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059). Wysokość limitu o którym mowa wynosi:

a) 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;

b) 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;

c) 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 listopada 2013 r. (Dz. U. poz. 963) w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2015 r. wysokość dodatku energetycznego wynosi:

a) dla gospodarstwa prowadzonego przez osobę samotną – 11,36 zł/miesiąc;

b) dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób – 15,77 zł/miesiąc;

c) dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,93 zł/miesiąc.

3.  Dodatek energetyczny przyznaje : Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku. Organem drugiej instancji w sprawie rozpatrywania decyzji administracyjnych przyznających dodatek energetyczny jest samorządowe kolegium odwoławcze.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2015-01-29
Data publikacji:
2015-01-29
Data ostatniej zmiany:
2015-01-29

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-05-24 09:22:03, zmian dokonał(a): Radosław Dąbrowski

WCAG 2.0 (Level AA)