Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Nowe Miasto nad Pilicą

Ikona statystyk

Zarządzenie nr 92/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników/dyrektorów i zastępców kierowników/dyrektorów jednostek organizacyjnych

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Burmistrz MiG
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2017-12-29
Data publikacji:
2019-02-07
Data ostatniej zmiany:
2019-02-07

Zarządzenie Nr 91/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki godzinowej dla opiekunów dzieci dowożonych do szkół z terenu gminy Nowe Miasto nad Pilicą

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Burmistrz MiG
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2017-12-29
Data publikacji:
2019-02-07
Data ostatniej zmiany:
2019-02-07

ZARZĄDZENIE NR 90/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ z dnia 29 grudnia 2017 roku. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy oraz zmian w planie finansowym wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2017 rok.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Burmistrz MiG
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2017-01-06
Data publikacji:
2019-02-07
Data ostatniej zmiany:
2019-02-07

ZARZĄDZENIE NR 89/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ z dnia 29 grudnia 2017 roku. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy i druków ścisłego zarachowania oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Burmistrz MiG
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2017-01-06
Data publikacji:
2019-02-07
Data ostatniej zmiany:
2019-02-07

ZARZĄDZENIE nr 88/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za 1 m2 powierzchni lokali użytkowych i innych pomieszczeń stanowiących własność Gminy

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Burmistrz MiG
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2018-01-05
Data publikacji:
2019-02-07
Data ostatniej zmiany:
2019-02-07

zarządzenie nr 86/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ z dnia 15 grudnia 2017 roku. w sprawie zmian w pianie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Burmistrz MiG
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-12-22
Data ostatniej zmiany:
2019-02-07

Zarządzenie Nr 85/2017 Burmistrza Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą”.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Burmistrz MiG
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2017-12-22
Data publikacji:
2017-12-22
Data ostatniej zmiany:
2019-02-07

ZARZĄDZENIE nr 82/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na najem lokali użytkowych

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Burmistrz MiG
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2017-11-20
Data publikacji:
2019-02-07
Data ostatniej zmiany:
2019-02-07

ZARZĄDZENIE NR 79/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ z dnia 13 listopada 2017 roku. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2018 rok oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2025 Radzie Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Burmistrz MiG
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2017-11-22
Data publikacji:
2019-02-07
Data ostatniej zmiany:
2019-02-07

ZARZĄDZENIE nr 65/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ z dnia 13 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Burmistrz MiG
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2017-09-15
Data publikacji:
2019-02-07
Data ostatniej zmiany:
2019-02-07

ZARZĄDZENIE nr 64/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ z dnia 13 września 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Rada Miejska
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2017-09-15
Data publikacji:
2019-02-07
Data ostatniej zmiany:
2019-02-07

ZARZĄDZENIE nr 52/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Burmistrz MiG
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2017-08-09
Data publikacji:
2019-02-07
Data ostatniej zmiany:
2019-02-07

ZARZĄDZENIE NR 51/2017 Burmistrza Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 09 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji do dokonania odbioru wybudowanej - przebudowanej kanalizacji deszczowej

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Burmistrz MiG
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2017-08-09
Data publikacji:
2019-02-07
Data ostatniej zmiany:
2019-02-07

Zarządzenie nr 87/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski (radek)
Data wytworzenia:
2017-12-19
Data publikacji:
2017-12-21
Data ostatniej zmiany:
2017-12-21

ZARZĄDZENIE nr 83/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-12-21
Data ostatniej zmiany:
2017-12-21

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-12-01 16:21:14, zmian dokonał(a): Radosław Dąbrowski

WCAG 2.0 (Level AA)