Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Nowe Miasto nad Pilicą

Ikona statystyk

ZARZĄDZENIE NR 119/2018 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA NAD PILICĄ z dnia 3 I grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy za wyjątkiem dyrektorów szkół w Nowym Mieście nad PilicąZARZĄDZENIE NR 119/2018 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA NAD PILICĄ z dnia 3 I grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy za wyjątkiem dyrektorów szkół w Nowym Mieście nad Pilicą

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Burmistrz MiG
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2018-12-31
Data publikacji:
2019-02-21
Data ostatniej zmiany:
2019-02-21

ZARZĄDZENIE NR 113/2018 BURMISTRZA MIASTA 1 GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ z dnia 18 grudnia 2018 roku. w sprawie zmian w planie doehodów i wydatków budżetu gminy oraz zmian w planie finansowym doehodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2018 rok.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Burmistrz MiG
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-02-01
Data ostatniej zmiany:
2019-02-01

ZARZĄDZENIE NR 108/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ z dnia 6 grudnia 2018 roku. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy oraz zmian w planie finansowym dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2018 rok.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Burmistrz MiG
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2018-12-06
Data publikacji:
2019-02-01
Data ostatniej zmiany:
2019-02-01

ZARZĄDZENIE NR 107/2018 z dnia 4 grudnia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej środków pieniężnych w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Burmistrz MiG
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2018-12-04
Data publikacji:
2019-02-01
Data ostatniej zmiany:
2019-02-01

ZARZĄDZENIE NR 106/2018 Burmistrza Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 04 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji do dokonania odbioru wybudowanej zewnętrznej tężni solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Nowym Mieście nad Pilicą

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Burmistrz MiG
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-02-01
Data ostatniej zmiany:
2019-02-01

ZARZĄDZENIE Nr 105/2018 Burmistrza Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 03 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Borowina.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Burmistrz MiG
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2018-12-03
Data publikacji:
2019-02-01
Data ostatniej zmiany:
2019-02-01

ZARZĄDZENIE NR 104/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej środków pieniężnych w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Burmistrz MiG
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2018-11-30
Data publikacji:
2019-02-01
Data ostatniej zmiany:
2019-02-01

ZARZĄDZENIE nr 102/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Burmistrz MiG
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2018-11-20
Data publikacji:
2019-02-01
Data ostatniej zmiany:
2019-02-01

ZARZĄDZENIE NR 101/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynków Urzędu Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą oraz obiektu społeczno-kulturalnego (obiekty połączone funkcjonalnie) przy pl. Ojca Honorata Koźmińskiego 1/2 oraz 4.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Burmistrz MiG
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2018-11-20
Data publikacji:
2019-02-01
Data ostatniej zmiany:
2019-02-01

ZARZĄDZENIE NR 100/2018/0r z dnia 16 listopada 2016 roku Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą w sprawie aktualizacji rejestru czynności przetwarzania danych osobowych

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Burmistrz MiG
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2018-11-16
Data publikacji:
2019-02-01
Data ostatniej zmiany:
2019-02-01

ZARZĄDZENIE NR 99/2018 z dnia 16 listopada 2018 roku Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Burmistrz MiG
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2018-11-16
Data publikacji:
2019-02-01
Data ostatniej zmiany:
2019-02-01

ARZĄDZENIE NR 98/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ z dnia 15 listopada 2018 roku. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy oraz zmian w planie finansowym dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2018 rok.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Burmistrz MiG
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2018-11-15
Data publikacji:
2019-02-01
Data ostatniej zmiany:
2019-02-01

ZARZĄDZENIE NR 97/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ z dnia 15 listopada 2018 roku. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2019 rok oraz projektu uchw ały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2032 Radzie Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Burmistrz MiG
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2018-11-15
Data publikacji:
2019-02-01
Data ostatniej zmiany:
2019-02-01

ZARZĄDZENIE NR 96/2018 Burmistrza Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 02 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji do dokonania odbioru wybudowanej kanalizacji sanitarnej z przykanalikami

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Burmistrz MiG
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2018-11-02
Data publikacji:
2019-02-01
Data ostatniej zmiany:
2019-02-01

Zarządzenie Nr 94/2018 Burmistrza Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 października 2018 roku w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Burmistrz MiG
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2018-10-30
Data publikacji:
2019-02-01
Data ostatniej zmiany:
2019-02-01

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-12-01 16:21:14, zmian dokonał(a): Radosław Dąbrowski

WCAG 2.0 (Level AA)