Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Nowe Miasto nad Pilicą

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR IV/34/2018 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłat targowych

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Rada Miejska
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2018-12-28
Data publikacji:
2019-01-11
Data ostatniej zmiany:
2019-01-11

UCHWAŁA NR IV/33/2018 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przejęcia od Powiatu Grójeckiego odpłatnego wykonywania zadania publicznego w postaci zarządcy ulic powiatowych na terenie miasta Nowe Miasto nad Pilicą w roku 2019

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Rada Miejska
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2018-12-28
Data publikacji:
2019-01-11
Data ostatniej zmiany:
2019-01-11

UCHWAŁA NR IV/32/2018 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Rada Miejska
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2018-12-28
Data publikacji:
2019-01-11
Data ostatniej zmiany:
2019-01-11

UCHWAŁA NR IV/31/2018 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli lub innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Rada Miejska
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-01-11
Data ostatniej zmiany:
2019-01-11

UCHWAŁA NR IV/30/2018 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XLVIII/304/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą w sprawie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Rada Miejska
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2019-01-11
Data publikacji:
2019-01-11
Data ostatniej zmiany:
2019-01-11

UCHWAŁA Nr IV/29/2018 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2018-2023”

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Rada Miejska
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-01-11
Data ostatniej zmiany:
2019-01-11

UCHWAŁA Nr IV/28/2018 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Rada Miejska
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-01-11
Data ostatniej zmiany:
2019-01-11

UCHWAŁA Nr IV/27/2018 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Nowe Miasto nad Pilicą na 2019 rok

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Rada Miejska
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2018-12-28
Data publikacji:
2019-01-11
Data ostatniej zmiany:
2019-01-11

UCHWAŁA Nr IV/26/2018 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Nowe Miasto nad Pilicą na 2019 rok

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Rada Miejska
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-01-11
Data ostatniej zmiany:
2019-01-11

UCHWAŁA NR IV/25/2018 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie określania zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Rada Miejska
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2018-12-28
Data publikacji:
2019-01-11
Data ostatniej zmiany:
2019-01-11

UCHWAŁA NR IV/24/2018 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Rada Miejska
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2018-12-28
Data publikacji:
2019-01-11
Data ostatniej zmiany:
2019-01-11

UCHWAŁA NR IV/23/2018 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Rada Miejska
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2018-12-28
Data publikacji:
2019-01-11
Data ostatniej zmiany:
2019-01-11

UCHWAŁA NR IV/22/2018 RADY MIEJKIEJ W NOWYM MIESCIE NAD PILICA z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Rada Miejska
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2018-12-28
Data publikacji:
2019-01-10
Data ostatniej zmiany:
2019-01-10

UCHWAŁA NR IV/21/2018 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Rada Miejska
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2018-12-28
Data publikacji:
2019-01-10
Data ostatniej zmiany:
2019-01-10

UCHWAŁA NR IV/19/2018 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie WPF

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Burmistrz MiG
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2019-01-10
Data publikacji:
2019-01-10
Data ostatniej zmiany:
2019-01-10

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-09-25 17:20:12, zmian dokonał(a): Radosław Dąbrowski

WCAG 2.0 (Level AA)