Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Nowe Miasto nad Pilicą

Ikona statystyk

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2022 NR XLII/289/2021 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Rada Miejska
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2021-12-28
Data publikacji:
2022-01-12
Data ostatniej zmiany:
2023-01-16

UCHWAŁA NR XLII/288/2021 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Rada Miejska
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2021-12-28
Data publikacji:
2022-01-12
Data ostatniej zmiany:
2023-01-16

Uchwała Nr XXXIX/277/2021 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji Adama Szulca

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Rada Miejska
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-12-13
Data ostatniej zmiany:
2021-12-13

Uchwała Nr XXXIX/274/2021 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Rada Miejska
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-12-13
Data ostatniej zmiany:
2021-12-13

UCHWAŁA NR XXXIX/278/2021 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Rada Miejska
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-12-13
Data ostatniej zmiany:
2021-12-13

UCHWAŁA Nr XXXIX/276/2021 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Nowe Miasto nad Pilicą na 2022 rok

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Rada Miejska
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-12-13
Data ostatniej zmiany:
2021-12-13

UCHWAŁA Nr XXXIX/275/2021 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Nowe Miasto nad Pilicą na 2022 rok

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Rada Miejska
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-12-13
Data ostatniej zmiany:
2021-12-13

Uchwała Nr XXXIX/273/2021 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie przejęcia od Powiatu Grójeckiego odpłatnego wykonywania zadania publicznego w zakresie zarządzania ulicami powiatowymi na terenie miasta Nowe Miasto nad Pilicą w roku 2022

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Rada Miejska
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-12-13
Data ostatniej zmiany:
2021-12-13

Uchwała Nr XXXIX/272/2021 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie zaliczenia ulic Rawska i Orzechowa do kategorii dróg gminnych

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Rada Miejska
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-12-13
Data ostatniej zmiany:
2021-12-13

Uchwała Nr XXXIX/270/2021 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Rada Miejska
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2021-12-13
Data publikacji:
2021-12-13
Data ostatniej zmiany:
2021-12-13

UCHWAŁA NR XXXIX/271/2021 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM KZN Łódzkie Centrum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Rada Miejska
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-12-13
Data ostatniej zmiany:
2021-12-13

UCHWAŁA NR XXXIX/269/2021 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Rada Miejska
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-12-13
Data ostatniej zmiany:
2021-12-13

UCHWAŁA NR XXXIX/268/2021 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Rada Miejska
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-12-13
Data ostatniej zmiany:
2021-12-13

UCHWAŁA Nr XXXIX/267/2021 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Rada Miejska
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-12-13
Data ostatniej zmiany:
2021-12-13

Uchwała Nr XXXIX/264/2021 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia stawek w podatku od nieruchomości na 2022 rok.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Rada Miejska
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-12-13
Data ostatniej zmiany:
2021-12-13

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-09-25 17:20:12, zmian dokonał(a): Radosław Dąbrowski

WCAG 2.0 (Level AA)