Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Nowe Miasto nad Pilicą

Ikona statystyk

Zadania referatu

Ikona statystyk
 1)  Zakładanie, przekształcanie i likwidacja gminnych jednostek oświatowych.

2)  Organizowanie konkursów na stanowisko dyrektora szkoły.

3)  Organizowanie dowozu dzieci do szkół.

4)  Analiza projektów organizacyjnych publicznych szkół i placówek oświatowo - wychowawczych.

5)  Przedkładanie wniosków w sprawie przyznawania dodatków funkcyjnych i motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowo - wychowawczych.

6)  Przedkładanie wniosków o przyznanie odznaczeń dla dyrektorów szkół i placówek oświatowo - wychowawczych.

7)  Ukierunkowanie i nadzorowanie pracy szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w zakresie spraw administracyjnych, gospodarczych i finansowych.

8)  Przekazywanie do szkół i placówek oświatowo - wychowawczych zarządzeń, instrukcji i wytycznych dotyczących organizacji szkolnictwa, działalności ekonomicznej, planistycznej, finansowej i inwestycyjnej.

9)  Przygotowywanie propozycji rozdziału środków budżetowych dla szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w porozumieniu z dyrektorami szkół.

10)Analizowanie sieci szkolnej i wnioskowanie o jej zmiany.

11)Podejmowanie działań na rzecz rozwiązywania problemów młodzieży.

12)Tworzenie, łączenie, przekształcanie, znoszenie bibliotek i nadawanie im statutów.

13)Prowadzenie działalności kulturalnej.

14)Upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i wypoczynku.

15)Opracowywanie projektów potrzeb finansowych niezbędnych dla właściwego funkcjonowania szkół, przedszkoli, placówek kultury, zdrowia, sportu i dysponowania przyznanymi środkami z budżetu miasta i gminy, opracowywanie projektów wydatków i kontrola ich wydatkowania.

16)Współpraca z osobami prawnymi i fizycznymi na rzecz rozwoju kultury, sztuki i ochrony zabytków.

17)Prowadzenie rejestru zabytków i miejsc pamięci narodowej oraz prowadzenie lustracji w/w obiektów.

18)Prowadzenie spraw związanych z konserwacją zabytków i miejsc pamięci narodowej.

19)Planowanie i przygotowywanie dokumentacji technicznej dla inwestycji, modernizacji i remontów kapitalnych dla placówek oświatowo - wychowawczych, kultury i sportu.

20)Organizowanie przetargów, zwieranie umów z wykonawcami.

21)Koordynowanie wykonawstwa poprzez nadzór nad inwestycjami, modernizacją, remontami kapitalnymi oraz zapewnienie prawidłowego przebiegu realizacji zadań w tym zakresie.

22)Rozliczanie inwestycji z wykonawcą robót, odbioru końcowego i przekazywania do eksploatacji.

23)Organizowanie przetargów na zakup opału, materiałów budowlanych wspólnie z dyrektorami szkół.

Prowadzenie ewidencji mienia komunalnego w merytorycznym zakresie stanowiska pracy.
Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Tomasz Bogacki
Informację wprowadził:
Tomasz Bogacki
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2003-12-19
Data ostatniej zmiany:
2003-12-19

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-07-10 14:55:33, zmian dokonał(a): Radosław Dąbrowski

WCAG 2.0 (Level AA)